#
#
#
#
#
#

#


#


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Публична покана, с предмет на поръчката: „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за учениците в VІІІ ОУ „Юрий Гагарин” - гр.Сливен

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК - ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ЗАКУСКА И ОБЯД НА УЧЕНИЦИТЕ В VIII ОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - СЛИВЕН - 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ЗАКУСКА И ОБЯД НА УЧЕНИЦИТЕ В VIII ОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - СЛИВЕН - 2012

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
На 12.05.2015г. от 16:00 часа ще се проведе родителска среща на тема "Моята професионална ориентация".

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН"

# Основно училище "Юрий Гагарин е основано на 15.09. 1972г. Тържественото откриване на новата сграда на 8 ОУ с името " Юрий Гагарин", става на 10. 11. 1973г. През ноември 1978г. на учителския колектив на ОУ " Юрий Гагарин" е присъдено званието "Образцов колектив" за значителни постижения в учебно- възпитателната работа.

През септември 1981г. 8 ОУ " Юрий Гагарин" прераства в ЕСПУ " Юрий Гагарин". На 15. 09. 1985г. влиза в експлоатация част от разширението на училището- филиал на " Междуучилищен център" – с кабинет по трудово обучение.

Учебната 1986г.- 1987г. започва с тържествено откриване на разширението на ЕСПУ "Юрий Гагарин" и барелефа на патрона Юрий Гагарин.

През 1991г. ЕСПУ " Юрий Гагарин" е преобразувано в СОУ "Юрий Гагарин", а със заповед № 14- 49 от 11.04. 2003г. на Министъра на образованието и науката в ОУ " Юрий Гагарин" .

Днес в ОУ " Юрий Гагарин" се обучават 430 деца и ученици - в 4 подготвителни групи – 5 и 6 годишни, 10 паралелки начален етап и 5 прогимназиален.

В училището се обучават интегрирано 8 деца със СОП, от които 5 са на ресурсно подпомагане. С децата и учениците работят логопед, психолог, слухово- речеви рехабилитатор.

Учителският колектив е от 31 учители,възпитатели, педагогически съветник. През учебната 2011- 2012 година в училището са разкрити следните секции и групи за свободно избираема подготовка:

  • Секция: "Лека атлетика"
  • Секция: "Футбол"
  • СИП: "Здраве
  • СИП: "Изобразително изкуство"
  • СИП: "Химия и опазване на околната среда"
  • СИП: " Гражданско образование"

Талантливите ученици имат възможност да се изявяват в училищната вокална група "Звездни искрици".


#
8 ОУ "Юрий Гагарин":
гр. Сливен,

Tелефони / факс:
044/ 624537;

GSM/ 0877788935

E-mail:
ou_gagarin@abv.bgвижте още

 

Powered by
catalog.bg catalog.bg www.point.bg etel.bg
#